Malazgirt Zaferi

Malazgirt Zaferi

Korkusuz bir savaşçı olan Selçuklu Sultanı Alp Arslan 26 Ağustos 1071 tarihinde Malazgirt Ovası’nda elde ettiği zaferle bin yıllık bir tarihin başlangıcını oluşturuyor ve bizlere vatanımızın yolunu açıyordu. Bu kutlu zaferi takiben Anadolu’nun düğümü çözüldü ve İslam sancağı bölgeye hâkim oldu.

İslam dünyasını tek çatı altında toplamak hedefiyle Mısır seferine çıkan Sultan Alp Arslan, Bizans imparatoru Romen Diyojen’in görkemli bir ordu toplayarak Erzurum’a yürüdüğü haberini alınca ordusunun bir kısmını Mısır’a gönderip Bizans’ı karşılamak için 4000 askeriyle yola koyuldu. Diyojen’in kalabalık ordusu karşısında Anadolu’daki akıncı birliklerinden destek alacaktı.

Sultan Alp Arslan şimdiki Muş ilinin Malazgirt Ovası’nda karargâhını kurdu, 25 Ağustos sabahı Bizans kuvvetlerinin ulaşmasıyla iki ordu burada karşı karşıya geldi. Anadolu ve Orta Asya’nın kesiştiği nokta olan Malazgirt, konumu itibariyle kilit bir bölgeydi. Kendi ordusundan üç kat daha büyük bir orduyla yüz yüze gelen Alp Arslan asıl saldırı emrini Müslümanlar için kutsal olan mübarek Cuma gününde (26 Ağustos’ta) verecekti. O gün kefeni andıran beyaz giysiler içinde askerlerinin karşısına çıkan Alp Arslan, 50 bin askerine Cuma namazı kıldırdı. Namazdan sonra ordusuna son kez seslendiğinde kanınızın son damlasına kadar savaşın emrini verdi ve eline topuzunu alarak atına bindi.

Bizans ordusunun merkez kuvvetleri saldırıya geçtikten bir süre sonra Alp Arslan aniden geri çekilme emri verdi. Yaklaşık dört kilometrelik kovalamacanın sonunda Diyojen beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Türkler hilal taktiği ile Bizans ordusunu çevreliyorlardı.

Selçuklu kuvvetlerinin zaferi sonunda Bizans imparatoru Romen Diyojen esir alındı ve Anadolu’nun kaderi geri dönülmez bir biçimde değişti. Ertesi yıl Sultan Alp Arslan vefat etmiş olsa da dönüm noktası olan bu zaferin ardından 20 yıl içinde Anadolu’nun büyük bir kısmı Türklerin eline geçecekti.

Malazgirt Zaferi’nin yılında vatanımızın kurucu babası Sultan Alp Arslan ve şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

DİĞER MAKALELER