İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellik, okuyup bilgi sahibi olması, bilgisini başkalarıyla paylaşmasıdır desek yanlış olmaz herhalde. Bu sebepten olmalı ki Kur’ân-ı Kerim, inmeye başladığı andan itibaren ilim öğrenme konusunda pek çok teşviklerde bulunuyor, birçok yerinde okumanın, öğrenmenin, bilgi edinmenin önemi üzerinde duruyor.

İslâm, kadın olsun erkek olsun bütün Müslümanlara ilim sahibi olmayı farz kılmıştır. Her Müslümanın dinî görevlerini yerine getirecek, helâl ile haramı, hak ile batılı birbirinden ayırt edecek kadar bilgi sahib olması farzdır. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s) “ İlim tahsil etmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır” (İbn Mace, Mukaddime, 17) buyurmuştur. İnsana bilmediklerini öğreten yüce Allah “Sakın ha cahillerden olma” (En’am Suresi 5/35) diyerek cehaletten kaçıp ilmin peşinden gitmemizi istemektedir.

İnsanlığın tamamına hidayet rehberi olarak gönderilen ve kıyamete kadar geçerli olan bir dinin temel kitabının “Oku” emriyle başlaması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Diğer bir ayeti kerimede de “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? “ (Zumer Suresi 9) Cenabı Hak ilmin önemini ve ehemmiyetini bizlere bildirmiştir. İşte bu sebeple kıymetli kardeşlerim milli ve manevi değerlerine bağlı vatanını ve milletini seven ilim ehli Âlim ve Âlime’lerin yetişmesine vesile olmamız gerekmektedir. 

Doç. Dr. Nedim URHAN

Ön Kayıt Formu