İlk Müslüman Hemşire; Rufeyde bint Sa’d

İlk Müslüman Hemşire; Rufeyde bint Sa’d

İnsanların muskalardan, putlardan, büyülerden medet umduğu; sıhhate kavuşmak için bunlara başvurduğu bir dönemde İslam ile tanışan Rufeyde bint Sa’d ilk müslüman hemşiredir. Rufeyde’nin babası da insanları tedavi etmekle meşgul olan bir zât idi. Kızını da bu şuur ile yetiştirmiş ve hatta şu sözlerle öğütte bulunmuştu: “Kızım! Bütün hayatımı sana vakfettim. İlmimi ve tecrübemi sana verdim. Seni, benden sonra, Eslem oğullarının yaralılarını tedavi eden ve acılarını hafifleten bir hemşire olmaya hazırladım.”

  Rufeyde bin Sa’d babasının öğüdü ile insanlara yardım etmeye devam ederken, bir gün yeni bir dinin Mekke civarında yaygınlaştığı haberini alır. Eşiyle birlikte Peygamber Efendimiz (SAV)’in Medine’ye gönderdiği Mus’ab İbn Umeyr ile görüşürler. Sohbetleri sırasında Mus’ab İbn Umeyr’in Şuarâ Suresinden okuduğu bir ayetten etkilenerek Müslüman olma şerefine nail olur.

“Beni yaratan da doğruya ulaştıran da O’dur. Bana yediren ve içiren de O’dur. Hasta olduğumda bana şifa verir. Beni öldürecek sonra da diriltecek de O’dur” (Şuarâ Suresi, 78-81). Rufeyde bin Sa’d ömrü boyunca hem insanlara hizmet etmek için çabalamış, hem de büyük imtihanlarla sınanmıştır. Kocasını Bedir Savaşı öncesinde bir saldırıda kaybeder. Daha sonra kocasının katili müslüman olarak ondan af dilemiş ve Rufeyde o kişiyi büyük bir olgunluk göstererek affetmiştir.

  İlk yardım teknikleri, savaş sırasında acil müdahale, hastaların nasıl taşınacağı gibi birçok konuda o çağda görülmeyen teknikler uygulamış ve başarı sağlamıştır. Geliştirdiği teknikleri yanındaki diğer kişilerle de paylaşmış, bilgilerini ve tecrübelerini aktarmıştır. İslam tarihinde önemli sayılan birçok savaşta yaralıları tedavi etmek için yer almıştır. Bunlardan bir tanesi de Hendek Savaşıdır. Bu savaşta Sa’d İbn Muaz’ın koluna bir ok saplanmış ve Rufeyde’nin çadırında tedavi edilmiştir. Peygamber Efendimiz (SAV) Sa’d İbn Muaz’ın durumunu öğrenmek için Rufeyde’nin çadırını birkaç kez ziyaret etmiştir. Rufeyde bin Sa’d Hayber Savaşı öncesinde sahabe hanımlara ilk yardım teknikleri hakkında detaylı bir eğitim vermiştir. Verdiği eğitimler sayesinde savaşta yaralıların tedavi edilmesi ve kurtarılması hususunda büyük fayda sağlanmıştır. Bu sebeple Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından kılıcı ve atıyla dövüşen savaş erine verilen kadar, mükafat ile ödüllendirilmiştir.

  Hastalığında, sağlığında her zaman Allah’tan geldiğine inanan Rufeyde bin Sa’d birçok insanı tedavi etmesinin yanında cahiliye dönemi adetleri ile kız çocuklarının gömülmesine karşı da savaş vermiştir.

DİĞER MAKALELER