BAĞIŞ YAP

0216 561 15 37

info@darulerkam.org.tr

İlim ve İrfan Merkezi

Öğrenci Kayıt Formu

Mehmet Zâhid Kotku Hocaefendi

Mehmet Zâhid Kotku Hocaefendi

 

Yıllarını ilme adayan bir alim ve ilim adamı… Henüz üç yaşındayken annesi Sabîre Hanım’ı kaybeden Mehmet Zâhid Kotku Hocaefendi zorluklarla başlayan ömrünü, mücadeleler ile sürdürdü.

Bursa’da dünyaya gelen Hocaefendi eğitim hayatına da burada başladı. Oruç bey ibtidâisi ile başlayan ilmi yolculuğuna, Maksem’deki idâdîye ile devam etti. Ardından Bursa Sanat Mektebi’ne başladı. Dünya Harbi’nin başlaması nedeniyle eğitimini yarım bırakarak, vazifesi için Suriye’ye gitti. Askerliği tam 6 yıl sürdü. Bu zorlu yıllarda dahi çevresince örnek alınan bir kişi idi. Askerliğinin son dönemlerinde vazifesine İstanbul’da devam ediyor, diğer asker arkadaşlarına vaazlar vererek, dersler ve sohbetler düzenleyerek doğru yolu gösteriyordu.

Hayatına yön verecek hadise bir cuma namazı sonrasında vuku buldu. Ayasofya Camii’nde namazını kılan Hocaefendi Fatma Sultan Camii yanında bulunan Gümüşhane Dergahı’nı ziyaret etti. Dağıştanlı Şeyh Ömer Ziyaüddin Efendi’ye intisâb ederek, talebesi oldu. Tasavvuf yolundaki ilk adımlarını böylece attı. Ziyâüddîn Efendi’nin vefatının ardından Mustafa Feyzi Efendi vazifeyi devralmıştı. Mehmet Zâhid Kotku Hocaefendi eğitimine onunla devam etti ve icazetini aldı. Ona vekaleten görevlendirildiği bölgelerde ilmini yaymak için çalıştı. Öğrenmeyi hiç bir zaman bırakmayan Mehmet Zâhid Kotku Hocaefendi Bâyazîd, Fatih ve Ayasofya Camii ve medreselerinde derslerine devam etmeyi sürdürdü. Hafızlığını tamamlayarak, Hacı Hasîb Efendi’den kıraat ilmi ve fıkıh icazeti aldı.

Tekkelerin kapatılmasının ardından 1925 yılında memleketi Bursa’ya döndü ve evlendi. Dönüşünden dört yıl sonra babası vefat etti. 1952 yılına kadar çeşitli bölgelerde imam olarak vazifesini sürdürdü. İlmi yolculuğunda İskender Paşa Camii’nin apayrı bir yeri vardı. 1958 yılında sevenlerinin ısrarları üzerine İstanbul’a dönerek bu camiide vazifesine devam etti. Türkiye tarihinin önemli isimleri onun sohbetlerini can kulağıyla dinliyordu. Tasavvufî Ahlâk, Cennet Yolları, Mü’minlere Vaazlar, Ehl-i Sünnet Akaidi, Ana Baba Hakları, Hadislerle Nasihatlar, Nefsin Terbiyesi, Tezkiretül-Evliyâ Tercümesi, Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi, Evrâd-ı Şerif, Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası, Yemek Adâbı eserleri ile bereketli ömrü boyunca birçok insana ışık oldu.

Vefat ettiği yıl olan 1980 yılına kadar İskender Paşa Camii’nde, vazifesine devam etti. Son yolculuğunda cenaze namazını Mahmud Efendi Hazretleri kıldırdı. Kendisini saygı, sevgi ve hürmetle anıyoruz.